Πιστοποιητικά
 • Κίνα JIALONG WOODWORKS CO.LTD Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: work linsence
  Αριθμός: 0205075
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-10-28
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα JIALONG WOODWORKS CO.LTD Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: work linsence
  Αριθμός: 0205075
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-10-28
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα JIALONG WOODWORKS CO.LTD Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Certificate Of Incorporation
  Αριθμός: 1606661
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2010-09-27
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα JIALONG WOODWORKS CO.LTD Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Certificate Of Incorporation
  Αριθμός: 1606661
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2010-09-27
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα JIALONG WOODWORKS CO.LTD Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: work linsence
  Αριθμός: 0205075
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-10-28
  Ημερομηνία λήξης:
QC Προφίλ

Εστιάζουμε με συνέπεια στην ποιότητα καπλαμάδων από την έναρξή μας το 2001.  QC μας ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε την ανάγκη 

για τη σταθερή επέκταση που συμβαδίζει με τη συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση. Τεχνολογικές πρόοδοι στη νέα δυνατότητά μας

 (όπως οι αίθουσες ελέγχου ακρίβειας με την αυτοματοποιημένη διαχείριση των κρίσιμων στιγμών και των ακριβών θερμοκρασιών)

 επιτρέψτε στους τεχνικούς μας για να επιτύχετε τα με συνέπεια τέλεια σχεδιαγράμματα χρώματος, και άλλες προδιαγραφές ποιότητα-ελέγχου.